19.4 Wintersemester 2019 (14.10.2019-02.02.2020)
Sportangebot
Kampfsport & Budo:
AiKiDo TEAM LÜNEBURG
Brazilian Jiu-Jitsu
Capoeira
Kampfsport und Budo Karte
Karate
Shinson Hapkido
Taekwon Do